Şehir hastanelerini işleten firmalara hasta garantisi

img

İSTANBUL - İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Güray Kılıç, şehir hastaneleri ile sermayenin sağlık alanındaki faaliyetlerinin genişlediğini belirterek, "Osmangazi Köprüsü'nde işletmeci firmaya nasıl ki araba geçiş garantisi verildiyse, şehir hastanelerini işleten firmalara da hasta garantisi verilecektir" dedi. 

 
Türk Tabipler Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası, şehir hastanelerine ilişkin Şişli'de bulunan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde "Yalanlar ve Gerçekler" başlığıyla sempozyum düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ali Şeker, Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve birçok hekim katıldı. 
 
Sempozyum, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip'in açılış konuşmasıyla başladı. 
 
Açılış konuşmalarının ardından sempozyum "Türkiye'de Şehir Hastaneleri Süreci" başlıklı oturumla devam etti. Moderatörlüğünü TTB Merkez Konseyi eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in yaptığı oturumda olarak söz alan Prof. Dr. Uğur Emek,  "Şehir Hastanelerin Finansman Yükü" başlığıyla yaptığı sunumda şehir hastanelerine aktarılan maliyete dikkati çekti. Ardından Prof. Dr. Kayıhan Pala "Şehir Hastaneleri: Özelleştirmenin Truva Atı" başlığıyla sunum yaptı. Pala, şehir hastaneleri ile insan sağlığını küresel sermayelere teslim edilmek istendiğini vurguladı. 
 
 ‘HASTA GARANTİSİ VERİLECEK’
 
Sempozyumun ilk oturumundan sonra TBB ve İstanbul Tabip Odası'nın ortak basın açıklanması okundu. Basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Güray Kılıç yaptı. Sermayenin sağlık alanındaki faaliyet alanının genişletilmesinde, kamu hastanelerinin finansman ve örgüt yapısının değiştirilmesinin başat yaklaşım olduğuna vurgu yapan Kılıç, "Bu bağlamda kamu hastanelerinin kamu-özel ortaklığı modelinin ‘Yap-Kirala ve İşlet-Devret’ yöntemiyle inşa edilmesi ve hizmet sunması 'Şehir Hastanesi' adıyla ülkemizde ön plana çıkarılmaktadır. Aynı işletme modeliyle açılan Osmangazi Köprüsü'nde işletmeci firmaya nasıl ki araba geçiş garantisi verildiyse, Şehir Hastanelerini işleten firmalara da hasta garantisi verilecektir" diye belirtti.
  
İDDİA VE GERÇEKLER
 
"Bugüne dek sayıları 10'u bulan şehir hastanelerinin açılmasıyla birlikte, TBB tarafından daha önce dile getirilen öngörülerin ne kadar doğru olduğu da ortaya çıkmaktadır" diyen Kılıç, "Bugün şehir hastaneleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın iddialarını ve gerçekleri bir kez daha toplumla paylaşmayı bir görev olarak görüyoruz" dedi.
 
Kılıç şehir hastaneleri ile ilgili iddia ve gerçekleri şu şekilde sıraladı: 
 
"İddia: Şehir hastaneleri ile birlikte Sağlık Bakanlığı'na ait yatak sayısı büyük miktarda artacaktır (Toplam 32 proje ile 42 bin 199 yeni hasta yatağı kapasitesi yaratılacağı açıklanmaktadır).
 
Gerçek: Hastanelerin ihale onay kararlarında 'yapılacak hastanedeki yatak sayısı kadar mevcut hastanelerden azaltılması veya kapatılması- şartı vardır. Şehir hastaneleri yeni yatırım değil yatak yenileme faaliyetidir. Adana ilinde kamu hastaneleri önceden 3 bin 11 yatak kapasitesi ile hizmet verirken, 1550 yatak Şehir Hastanesi açıldıktan sonra 3 bin 25 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye başlamışlardır.
 
İddia: Şehir hastanelerinin maliyeti yüksek değildir.
 
Gerçek: Erzurum'da bin 200 yataklı tam donanımlı devlet hastanesi 30 milyon TL bedel aşımına karşın 213 milyon TL'ye yaptırılmıştır. Kayseri Şehir Hastanesi'nin yaklaşık üç yıllık kira bedelidir bu tutar. Sağlık Bakanlığı da maliyetin yükseldiğini kameralar kapalıyken TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul etmiştir.
 
İddia: Şehir hastanelerine verilen herhangi bir garanti yoktur.
 
Gerçek: Türkiye'de şehir hastanelerinin ihalelerini alan şirketlere. miktara bağlı hizmetler için hastanelerin 9670 doluluk oranında çalıştırılacağı garanti edilmektedir. Bu oran yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastaneleri için Wdir. Sayıştay raporunda da sağlık Bakanlığı'nın kanunla verilen yetkisini    şirketlere borç üstlenim taahhüdünde bulunduğu onaya çıkmıştır.
 
İddia: Şehir Hastaneleri de devlet hastanesidir.
 
Gerçek: Şehir hastaneleri finansal kiralama ile yaptırılmaktadır. Hazine arazisinin tapu kaydına düşülen "sürekli nitelikli üst hakkı” şerhi arazinin şirketlerin mülküne dönüşmesine neden olmuştur. Şirkete ait binaya kira ödenmesi başlı başına mülkiyeti ortaya koymaya yetmektedir.
 
İddia: Şehir hastanelerinde yüksek kalitede sağlık hizmeti sunulacaktır.
 
Gerçek: Şehir hastanelerinde karşılaşılan sorunlar israf nedeniyle bu hastanelerin verimlilikten uzak olduğunu, coğrafi olarak makul bir yerde olmamaları yüzünden hasta ve yakınlarının erişim sorunu yaşadıklarını, hasta merkezli hizmet sunumunun söz konusu olmadığını ve hastalara yönelik risk ve zararı en aza indirgeyecek biçimde sağlık hizmeti sunumunun aksayabileceğini açık olarak ortaya koymaktadır.
 
İddia: Şehir hastanelerine ulaşım sorunu yoktur.
 
Gerçek: Şehir hastanelerinin açıldığı illerdeki vatandaşlar ulaşım sorunu olduğunu söylüyorsa ulaşım sorunu vardır.
 
İddia: Şehir hastanelerinde çalışanlar memnundur.
 
Gerçek: Şehir hastanelerinde ihale edilen hizmetlerde çalışanlar şirketin işçisidir. Şirketlerin kâr odaklı çalışma anlayışı sağlık çalışanlarının iş yükünü artıracak, özlük haklarını erozyona uğratacaktır. Sağlık Bakanlığı'nın kiracı konumda olduğu ve kira ödemelerinin de döner sermayeden yapıldığı şehir hastanelerinde, çalışan ücretleri güvence altında olmayacak, iş güvencesi yok sayılacaktır.
 
İddia: Şehir hastaneleri ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık olması halinde, uyuşmazlık Türkiye'de mahkemelerde karara bağlanacaktır.
 
Gerçek: Sağlık Bakanlığı ile şirketler arasında imzalanan sözleşmeler özel hukuk hükümlerine tabi olup çıkacak uyuşmazlıkların da yabancı tahkimde çözülmesi kabul edilmiştir. Sözleşmelerde İngiltere Tahkim Mahkemesinin yetkisinin kabul edildiği ortaya çıkmıştır.
 
İddia: Şehir hastaneleri hakkındaki tüm belgeler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
 
Gerçek: İhale ile ilgili bilgi edinme "ticari sır” gerekçesiyle sınırlıdır. Oysa Devletlerin ticari sırrı olamaz. Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıkların milletvekillerinden, basından ve vatandaşlardan bilgi saklayarak yarattıkları borçlar uluslararası yatırım hukukuna göre "gayriahlaki borçlar” olup uzun vadede halkın bu borçları ödememe hakkı da vardır.
 
İddia: Şehir hastanelerinin yer seçimleri uygundur.
 
Gerçek: Kayseri Şehir Hastanesi bataklığın üzerine yapıldı. Elazığ Şehir Hastanesi kültürel Sit alanı ve şehitlik üzerine yapılmıştır, zemin etüdü yapılmamıştır, altyapısı zayıftır ve lağım taşmıştır, Isparta Şehir Hastanesi şehrin hava kirliliği en yoğun olan yerine yapılmıştır, Bilkent Şehir Hastanesi Ağıl dere yatağına yapılmıştır ve inşaatı sürerken su baskını olmuştur, Bursa Şehir Hastanesi'nin şehir merkezine mesafesi 25 kilometredir."
 
Şehir hastaneleri ile ilgili gerçeklerin takipçisi olacaklarını söyleyen Kılıç, TBB ve İTO olarak halkın ve sağlık çalışanlarının hak ve çıkarlarını gözetmeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.
 
Basın açıklamasının ardından sempozyum öğleden sonra "Türkiye'de Şehir Hastaneleri Deneyimleri", "İstanbul'da Şehir Hastanesi ve Taşınması Beklenen Hastaneler Sorunu" başlıklı oturumlar ile devam edecek. Ardından sempozyumun sonuç bildirgesi açıklanacak.
 

Diğer başlıklar

19:25 ÖDP: AKP halkı uçuruma sürüklüyor, ölümlerden o sorumlu
18:54 Ağrı’da HDP’liler gözaltına alındı
18:52 AİHM Türkiye’yi ‘Cenazeye katılmak suç değil’ diyerek tazminata mahkum etti
18:02 Dargeçit’te 10 kişinin gözaltı süreleri uzatıldı
17:53 Mülkiyeliler Birliği: Dekan ve şiddet uygulayanlar hakkında soruşturma açılsın
17:30 TGS: Gazetecilerin hakları yüksek yargı kararlarıyla budanıyor
17:14 ‘Kadına şiddet araştırılsın’ önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
17:06 Erdoğan: Biz istihdam oluşturamadık diye değil, iş arayanlar arttı diye işsizlik artıyor
16:35 Urfa'da yasaklar 1 ay uzatıldı
16:34 Akpazar’da eylem 7’nci gününde: Kayyum gidecek
16:29 AKP’li Ünal’dan Kadirova’ya suçlama: Şizofreni belirtileri vardı
15:49 Avukatlar İmralı için başvuru yaptı
15:49 Türkiye’ye yasa dışı para transferine baskın
15:37 Kılıçdaroğlu: Kayyum, Seçimi kazandığın için seni cezalandırıyorum demek
15:26 Irak Askeri İstihbaratı: DAİŞ yöneticileri Türkiye’de
15:18 Rusya'dan Çavuşoğlu'na yanıt: Şaşkınlıkla karşıladık
15:09 Atılım Gazetesi çalışanları: Tek bir adım geri atmayacağız
15:01 Antalya'da kadınlar alanlarda olacak
14:55 Antep’te 4 kişi tutuklandı
14:53 Cebeci’de öğrencilere saldırı
14:52 İHD: Çocuk hakları bir insanlık meselesidir
14:49 Bahçeli’den Erdoğan’a EYT desteği
14:45 Kızını öldüren sanık için en ağır cezayı istedi
14:42 Y.O.’yu öldürmeye kalkan sanık Faruk A: Allah’ın izniyle yüzüm ak
14:20 HDP'nin yeni yol haritası ne olacak:
Sine-i millet mi, kazanımları koruma mı?
14:05 Avukatlar MHP'li Sazak hakkında suç duyurusunda bulundu
13:52 Dersim Kadın Platformu 25 Kasım programını açıkladı
13:38 Bağlar'da meclis üyelerinin yerine de kayyum atandı
13:33 Kent Ormanı’nı davasında yürütmeyi durdurma kararı
13:30 'AKP döneminde 47 bin 835 kişi intihar etti'
13:19 Buldan: Bütün kadınların sesi olmaya devam edeceğiz
13:18 Erdoğan: ABD-SGD arasındaki angajmanın bir anda bitmeyeceğinin farkındayız
12:42 Mültecilerin geri gönderilmesiyle ilgili düzenleme Meclis’te
11:48 Siverek'teki katliamı 'azmettirmek'le suçlanan AKP'li İzol’a takipsizlik
11:42 AB bütçesinde Türkiye'ye kesinti
11:34 Toğrul'un istinaf başvurusu kabul edilmedi
11:12 Bismil Belediyesi kayyumu Kürtçeyi sildi!
11:10 Rektör İbiş'i protesto etmek isteyen öğrenciler darp edildi
11:00 Bütçe görüşmelerinde CHP ve HDP’den protesto
10:37 ABD, Türkiye'den DAİŞ’e destek sağlayan üç şirketi yaptırım listesine aldı
10:33 Dengbêjliğin Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için kampanya
10:32 Kayyumların tebrik mesaisi
10:28 Yüksekova’da 3 katlı ev kül oldu
10:18 HDP’li yönetici tutuklandı
10:17 Akpazar eşbaşkanları: Kayyum halka hizmet vermemize engel olamayacak
10:16 Özalp'te kararlar kadınlarla birlikte alınıyor
10:01 Dicle Nehri inşaat molozlarıyla dolduruluyor
09:32 Belediye Eşbaşkanlarına 'nükleer silahla öldürme' suçlamasıyla dava açıldı
09:21 Artuklu Belediyesi yol yaptı bir haftada köstebek yuvasına döndü
09:21 Açlık grevindeki tutuklular 7 gündür havalandırmaya çıkarılmıyor
09:20 Sönmez: Kadın sorunları siyasetin asli meselesidir
09:19 Hastanede skandal bitmiyor: Böbrek hastaları 'çöp' odalarında tedavi ediliyor
09:17 Parti faaliyetlerine 'emre aykırı davranış'tan ceza kesildi
09:16 Kürtçe ilk simatiyye: Beyana Xwarinan û Zewqên Wan
09:07 'Suriye’deki azınlıklar için SDG ayakta kalmalı'
09:06 ‘Kayyumlara karşı muhalif demokratik çizgiyi güçlendirmeliyiz’
09:05 Hatimoğulları: SMO’yu kim finanse ediyor?
09:04 Anneleriyle birlikte cezaevinde olan çocuklara tutuklu muamelesi yapılıyor
09:03 Önlem alınmazsa tarihi kilise yıkılacak
09:02 Dernek kapatıldı ama mücadeleyi bırakmadı
09:01 Vanlılar: Savaş ve baskı sürdükçe kriz bitmez
09:00 19 KASIM 2019 GÜNDEMİ
18/11/2019
23:09 Bütçe görüşmelerine ‘Efrin zeytini’ tartışması damga vurdu
22:55 Belediye ile görüşemeyen işportacılar yürüyüş düzenledi
22:38 Kemalbay’dan çalıştırılmayan iş teftiş müfettişlerine ilişkin soru önergesi
22:04 AKP Balıkesir İl Başkanı istifa etti
20:24 Tahrip edilen ‘Dipsiz Göl’ sit alanı ilan edilecek
19:27 İzmir’de trans hakları yürüyüşüne polis engeli
19:12 Atılım Gazetesi’nin etkinliğine bir yasak da İstanbul’dan
19:03 BM: 7,2 milyon çocuk özgürlüğünden mahrum bırakılmış durumda
18:31 Van'da cinsel istismar faili bir kişi tutuklandı
17:49 HDP'li 3 belediye eşbaşkanın gözaltı süresi uzatıldı
17:43 Kayyum belediyeye dev bayrak astı, ilk pozu ise AKP'lilerle verdi
17:22 Kadınlar 25 Kasım etkinliklerinde bir araya geldi
17:13 İzmir ve Osmaniye’de kadın cinayeti
17:05 Anarşist Kadınlar: Evlendirme daireleri kapatılsın
16:46 Tutuklu HDP'li eski vekile yeni dava
16:32 Polis istedi diye DNA örneği alınmak isteniyor
16:18 Akpazar’da kayyum protestosu: Bu ateş onları da yakacak
16:11 Eşbaşkan Çevik’in gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı
16:10 HDP’li ve TJA'lı kadınlar cezaevlerindeki hemcinslerine kitap gönderdi
15:48 Suruç Aileleri İnisiyatifi: Hatice Çevik serbest bırakılsın
15:40 Bolivya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi
15:36 Engin Eroğlu ölümünde otobüs sürücüsü kusurlu bulundu
15:14 Sakarya'daki yangında iki çocuk yaşamını yitirdi
15:01 Antep Valiliği mühendisin ölümünü ideolojik buldu!
14:58 Sur Belediyesi Eşbaşkanı yeni yol yapım çalışmalarını denetledi
14:57 Urfa Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında kayyum tepkisi
14:47 Kayyum atanan Derik'te HDP’liler esnafı ziyaret etti
14:39 TMMOB: Çöken camii inşaatı mühendislik ürünü değil
14:30 Dev-Lis: Rabia Naz cinayetinin takipçisi olacağız
14:25 Özsoy: Türkiye Kürt sorunundan kaçamaz
14:19 Meclis’e gönderilen 25 fezlekenin 24’ü HDP’li vekillere ait
14:04 Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu: İktidar istifa etmeli
13:49 Başkaya: Onlar cezalandırmaya biz doğruyu söylemeye devam edeceğiz
13:46 SMO üniforması giyen DAİŞ üyeleri
12:54 ‘Hasankeyf ve Dicle Vadisi kıyamet günlerini yaşıyor’
12:53 Rusya ve Türkiye’nin devriyesinde bir kadın yaralandı
12:40 Oluç: Demokratik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz
11:13 Doğayı korumak için fidan diktiler